Leasing of renting? Het kan!

Via onze partners kunnen wij u een leasing- of renting-formule aanbieden.
Vereisten: actief ondernemingsnummer (al dan niet BTW-plichtig).
Meer info en een vrijblijvende offerte? sales@leie-autos.be

Financiële leasing

Bij een financiële leasing wordt de wagen boekhoudkundig aanschouwd als een investering. Hierbij zal de wagen op de balans verschijnen onder de vaste activa. Deze methode is voornamelijk bestemd voor de vrije beroepen zoals arts, advocaat, notaris, architect...

Hoe gaat het in zijn werk?

De wagen wordt ingescheven op naam van de klant en deze wordt zo de economische eigenaar. Echter de juridische eigenaar is de leasingmaatschappij. Zoals eerder aangehaald komt de wagen dan op de balans terecht. Op die manier kan men de wagen gaan afschrijven op 5 jaar. Deze termijn is de wettelijke termijn en kan niet verlaagd worden.
Doordat er een contract wordt aangegaan met een leasingmaatschappij, is er geen prefinanciering nodig van de BTW. Deze wordt in het contract inbegrepen over de totale termijn van het contract. Op die manier is er een vrijwaring van de liquide middelen of cashflow.
Na de 5 jaar leasing blijft er nog een restwaarde van de wagen over die wettelijk is vastgelegd op een maximum van 15% van de factuurwaarde.

Financiële renting

Bij een financiële renting zal de wagen boekhoudkundig worden aanschouwd als een (on)kost. Hierbij zal de wagen niet op de balans verschijnen. Deze methode is voornamelijk bestemd voor het overgrote deel van de KMO's.

Hoe gaat het in zijn werk?

De wagen zal ingescheven worden op de naam van de klant. Echter de juridische en economische eigenaar is de rentingmaatschappij. De wagen komt dan ook niet op de balans terecht. Maandelijks krijgt u dan een factuur van de rentingmaatschappij die u dan integraal kan inboeken als (on)kost voor uw bedrijf. De termijn van een leasing is bij een renting variabel. Er kan gekozen worden tussen een termijn gaande van 1 tot en met 5 jaar.
Ook is er bij een financiële renting geen prefinanciering nodig voor de BTW. De BTW wordt gespreid over de totale termijn van het contract. Op die manier is er een vrijwaring van de liquide mddelen of cashflow. Dit resulteert in een betere solvabiliteit op de balans doordat de wagen niet wordt opgenomen in de activa.
Wanneer de renting ten einde loopt, blijft er een restwaarde over die wettelijk is vastgelegd op een minimum van 16% en een maximum van 20% van de factuurwaarde.

 
© 2014 | Webdesign by My-Websitebuilder.com |  SEO & SEA by Opti-Seo.com